Избор на водна помпа

31 may 2018
toolsworld.com

Помпите имат широк спектър от приложения. Те се различават по отношение на дизайн, капацитет, обработка на течности и други показатели. В къщи и вили, където няма централно водоснабдяване, на места където има периодично наводняване на терена, на строителни площадки, най-вероятно ще се нуждаете от водни помпи, за да се справите с различни проблеми.

Обща класификация

Условно помпите се делят на 2 групи:

 • За водоснабдяване;
 • За отводняване (дренажни).

Във всяка група има и разделение по предназначение: повърхностни, дренажни, потапяеми помпи, а също и водозахранващи станции (хидрофори). Препоръчва се да се използват в съответствие с основната цел и да не се правят опити да се заменят например повърхностни помпи, с такива от тип потопяеми - консумацията на електроенергия ще бъде неефективна, както и износването поради недостатъчен или прекомерен капацитет.

Производители

При избора на помпа е важно да се вземат предвид: нейния вид и характеристики, сред които особено внимание се отделя на качеството на водата и нейните примеси, необходимия обем на изпомпваната течност, налягането и продължителността на експлоатацията.

Предлагането на пазара е богато: има помпи на различни производители, включително от световно значение и малко известни такива. Как да направите правилния избор? Да се ръководите от репутацията на марката или от отзивите на потребителите, собственици на оборудването, представляващо интерес?

Работа на повърхността

Най-простото устройство, което може да улесни работата в градината, е повърхностната помпа Denzel GP600. Сфера на приложение:

 • Поливане на растения;
 • Водоснабдяване на жилищни сгради и други постройки;
 • Изпомпване на вода от кладенци

Помпата може да извлича вода от всеки открит водоем или резервоар за вода: реки, канавки, кладенци и т.н. Помпата може да извлича вода от дълбочина до 8 метра от нивото на нейния монтаж.


Основни характеристики на Denzel GP600:

 • Производителност – 3000 (3,0 м3) литра/час;
 • Максимален напор – 35 м.;
 • Дълбочина на извличане – 8 м.;
 • Маса – 7,31 кг;
 • Монтаж – хоризонтален;
 • Мощност – 600 W;
 • Напрежение – 220 V.

Корпусът на помпата е изработен от устойчива пластмаса. Той не може да бъде потапян във вода, тъй като не е осигурена пълна изолация на устройството. Също така, няма филтър за примеси. Ако искате да изпомпвате течност от наводнени мазета или изкопи, трябва да използвате допълнителен филтър. Въпреки това, за такива цели е по-подходящо да се използва дренажна помпа, която има значително по-висока скорост на изпомпване и е способна да филтрира частици с размер до 35 mm.

Дренажни помпи

За отводняване (дренаж), DENZEL предлага специалната помпа DP900, предназначена за изпомпване на водата от наводнени терени, мазета и градини. Често се използва като помощно средство в конструкция за бързо отводняване на изкопи. Помпата се характеризира с висока производителност: 14 м3 / ч, с потопяване във водата - тя има изолиран защитен корпус, не пропускащ течности в двигателя. Друга важна разлика от другите помпи е възможността за задържане на твърди частици с размер до 35 mm. Доставянето на течност до височина от 8,5 метра позволява да се използва и за напояване.

Дренажната помпа DENZEL DP900 е в състояние да работи необходимото време, без да е нужно наблюдение, поради наличието на поплавък-превключвател, който определя нивото на течността в отводнявания резервоар. Това ви позволява да отводните територията своевременно, без човешко участие. Двигателят е защитен от прегряване с температурен датчик.


Основни характеристики:

 • Дълбочина на потапяне – 5 м.;
 • Производителност 14 м3/час;
 • Напор – 8,5 м;
 • Максимална мощност – 900 Вт;
 • Напрежение – 220 В;
 • Максимален размер на филтрираните твърди частици – 35 мм.

Дренажната помпа за хладка вода (до 350С), DENZEL DP900 тежи само 6,3 кг, което прави лесно пренасянето й.

Дренажните помпи се отличават от повърхностните по своята по-висока производителност, както и по възможността да се потапят на различна дълбочина. Голямата дълбочина понякога осигурява по-чиста вода.

Потопяемата помпа ще осигури непрекъснато снабдяване с вода в точното количество за битови нужди, доставка до консуматори и изпомпване на течности.

Как да изберем помпа за водоснабдяване вкъщи: прости разчети

За да не се допусне грешка при избора на помпа, е необходимо да се правят прости изчисления.

Определете необходимата производителност на помпата, като се вземе предвид средната стойност на точките за потребление на вода, включени едновременно.

Средната консумация на вода от различни потребители изглежда така (литри на час):

 • Душ – 700;
 • Вана – 900;
 • Мивка – 600;
 • Моноблок – 400;
 • Пералня – 700;
 • Съдомиялна машина – 600 л/ч.

Необходимо е да се събере общият прием на вода от всички потребители в къщата, получената сума и желаната стойност на производителността на помпата.Осредненото потребление на едно домакинство е:

 • Семейство от 3 или 4 души потребява 2500 л/час;
 • Две семейства в една къща потребяват 4000 л/час.