Нови модели приспособления за заточване на ножове и ножици

23 july 2018
toolsworld.com

Светът на инструментите България разшири гамата от предлагани точила за ножове и ножици, добавяйки 2 нови модела Сибртех. Моделите са икономична алтернатива на добре познатите приспособления за заточване, марка MTX. Дизайнът е запазен приблизително същия, като основната разлика с точилата на MTX е в състава на заточващата сплав. При точилата MTX, тя е с 8% съдържание на кобалт, докато при тези на Сибртех – с 6% съдържание на кобалт. Моделът 79112 е предназначен за вакуумно закрепване към хоризонтална или вертикална повърхност – плотове, стени... Докато 79122 е пригоден за заточване и на ножици.

Принципът на заточване се отличава от традиционното заточване на шмиргел. При този тип точила, заточването се постига само с няколко движения на острието между заточващите глави. Постига се директно отнемане на метал от острието, като по този начин то се изтънява и заостря.

Продуктите от серията са необходими във всяко домакинство, като могат да се ползват както за заточване на кухненски ножове, така и на ножици, в това число и лозарски ножици.