Катинар велосипеден, универсален с шифър, 10 * 950 мм//MTX

Преглед

Използват се за заключване на велосипеди, детски колички, други свободно движещи се превозни средства, а така също и във всички случаи, когато не може да бъде използван стандартен катинар, защото обектите, които се заключват са отдалечени един от друг.
Стоманено въже с PVC обвивка: ф10 мм.
Шифър с 4-цифрен код

Ревюта
/za-kompaniyata/politika-za-povyerityelnost-i-zashchita-na-lichnitye-danni/