Правна информация

Уеб страницата на Светът на инструментите България, както и съдържанието в нея са защитени авторски права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г., в сила от 1.08.1993 г.) и българското законодателство в цялост. По силата на закона се забранява използването на информацията от сайта за каквито и да било цели, под каквато и да била форма и от лица различни от екипа на Светът на инструментите България.

I. Достъп до информацията на сайта

Сайта и съдържанието в него са общодостъпни за всеки. Светът на инструментите България запазва правото си да изменя и редактира страниците си, както и да ограничава достъпа до тях във всеки един момент.

II. Употреба на информацията

Уеб страницата на Светът на инструментите България е предназначена за лица с нетърговски цели. Светът на инструментите България съставя и поддържа съдържанието на интернет страниците с внимание. Независимо от това информацията е обща, не е обвързваща и не може да замести квалифицираната консултация със специалист съобразно специфичните нужди на всеки отделен клиент.

III. Авторско право

Всяка информация, снимков материал и сходни обекти в сайта на Светът на инструментите България са собственост на дружеството. Когато дадена информация не е на Светът на инструментите България, изрично се упоменава авторът на последната. Използването на информация от сайта за цели извън обичайно предназначените е забранено, освен ако обратното не е договорено изрично с дружеството.

IV. Линкове

Светът на инструментите България не носи отговорност за липсата/наличието на защита на личните данни в приложените линкове на сайта на bg.toolsworld.com. Предоставянето на достъп до други линкове е с цел улесняване на посетителите на сайта, за препоръка и допълнителна информация. Отговорността се носи от потребителите и от лицата отговарящи за чуждите сайтове.

V. Гаранции

Светът на инструментите – България не дава никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но неограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени за комерсиалност или пригодност за определена цел. Не се дават гаранции във връзка с достъпността, прилежността, надеждността или съдържанието на тези страници. Светът на инструментите – България не е отговорно за каквито и  да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Светът на инструментите - България е било предупредено за вероятността за такива вреди. При налични законови ограничения отговорността на Светът на инструментите - България следва да бъде ограничено до максимално позволеното от закона.

VI. Непозволена и забранена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Светът на инструментите - България за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъри чрез имейл или през уеб страницата на Светът на инструментите - България, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили доброволно, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Светът на инструментите - България може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта Светът на инструментите - България си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Светът на инструментите - България и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Светът на инструментите - България и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

VII. Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

С посещението на уеб страниците на Светът на инструментите - България, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги. Тези правила и ръководни принципи са създадени единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.