Общи условия за ползване

.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате нашия уебсайт – bg.toolsworld.com.

1.2 Чрез зареждането на нашата интернет страница и нейното използване, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с настоящите общи условия,  Ви молим да не използвате уебсайта bg.toolsworld.com.

1.3 Светът на инструментите България (наричан по-долу „Доставчик“) Ви предоставя своята информация, налична на уебсайта, безплатно, без такси, абонаменти или друг вид финансови ангажименти, доколкото се използват за лични и нетърговски цели.

1.4 Услугите се  използват от Потребителя на собствен риск.

1.5 Вие се съгласявате, че публикации, налични на нашия уебсайт съдържат материали с  авторски права. Те са защитени от закона за авторското право и могат да бъдат използвани само по начина, описан в настоящото споразумение.

1.6 Вие се съгласявате, че нарушаването от Вас или друго физическо или юридическо лице на тези авторски права или на условията на настоящото споразумение ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.

1.7 Вие се съгласявате, че няма да съхранявате, копирате, модифицирате, продавате, разпространявате, прехвърляте, предавате, показвате или декодирате програмния (изходния) код използван в Услугите.

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1 „Потребител“ е всяко лице, което използва услугите на нашия уебсайт.

2.2 „Уебсайт“ е обособеното място в интернет мрежата, достъпно чрез своя адрес и съдържащо различни видове файлове, електронни препратки или други материали и ресурси.

2.3 „Електронна препратка“ или „Хипервръзка“ е връзка, определена в интернет страницата, която позволява автоматично препращане към друга интернет страница, която е възможно да е част от друг уебсайт.

2.4 „Интернет страница“ е обособена част от уебсайт. Например на нашия уебсайт има обособена страница, озаглавена „Контакти“.

2.5 „Услуги“ е целият набор от съдържание и функционалности на нашия уебсайт, което е достъпно за употреба на потребителите.

2.6 „Бисквитки“ са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашето устройство, така че уебсайтът да може да разпознае Вашето устройство, когато посещавате bg.toolsworld.com.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1 Потребителят сам осигурява необходимите му устройства, приложения, програми и интернет достъп за ползване на предоставените от нас услуги.

3.2 Потребителят има право на достъп до услугите, предоставяни чрез нашия уебсайт.

3.3 Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, с  нашите „Политика за поверителност“ и „Политика на бисквитки“ и да се запознава с актуализациите по тях.

3.4 Потребителят се задължава да не използва услугите чрез автоматизирани методи за достъп. Използването на роботи или друг софтуер, който прави заявки към услугата е забранено.

3.5 Потребителят не може да изпраща нежелани съобщения (известно още като нежелана поща или спам).

       

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

4.1 Услугата може да бъде прекратена от всяка една от страните без причина и без предизвестие и без да се дължи неустойка.

4.2 Възможно е спиране на услугата поради действия по поддръжка и обновяване на уебсайта.

   

V. ПРОМЕНИ

5.1 Имаме право да актуализираме настоящите Общи условия при необходимост, произтичаща от закон или друг нормативен акт, както и при обновяване, променяне, добавяне на нови услуги или изтриване на стари такива от нашия уебсайт.

5.2 Ние може периодично да актуализираме настоящите Общи условия, поради което ви окуражаваме периодично да ги преглеждате.

   

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1 Трябва да имате предвид, че интернет по същността си е несигурно място и ние не можем да гарантираме сигурността на всички данни, изпратени по интернет. Използвате услугите на собствен риск.

6.2 Ние правим всичко възможно, за да поддържаме услугите в уебсайта с точна и актуална информация, без това да изключва възможността от инцидентно възникнали обективни  несъответствия или пропуски.

6.3 Ние не носим отговорност за последиците, в това число евентуални вреди или пропуснати ползи, породени или свързани по какъвто и да било начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на нашия уебсайт. Ние можем да спрем достъпа до нашия уебсайт за неопределено време, поради поддръжка, обновяване или ремонт.

6.5 Цялата налична информация и услуги се предоставят в съответствие с българското законодателство, без да гарантираме за нейната неприкосновеност от злонамерени атаки от трети лица (хакери, посетители, роботи и т.н.)

6.6 Ние не носим отговорност за информацията, включително нейната пълнота и достоверност, която се съдържа в други уебсайтове, към които bg.toolsworld.com съдържа препратки.

6.7 Ние имаме право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са в следствие от неспазването на настоящите Общи условия или друга нерегламентирана употреба на уебсайта.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Ние винаги Ви предоставяме точна информация за това какви лични данни събираме от Вас, както и за целите и срока, за който ги събираме и обработваме. Няма да събираме и използваме други лични данни, неупоменати в нашата Политика за поверителност. Упоменатите в нея лични данни, които събираме, ще бъдат обработвани само за посочените в Политиката за поверителност цели.

7.2 Използвайки нашия уебсайт и неговите функции Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и нашата Политика за поверителност. За да се запознаете с нея, моля посетете страницата „Политика за поверителност“

VIII. БИСКВИКИ (COOKIES)

8.1 Нашия уебсайт използва „бисквитки“. Това се прави с цел подобряване на дейността на уебсайта или за информация, която може да ни помогне да Ви предоставим по-точни продукти и услуги.

8.2 Използвайки нашия уебсайт и неговите функции Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и нашата Политика за“ бисквитки“ (cookies). За да се запознаете с нея, моля посетете страницата „Политика за“ бисквитки“ (cookies)“.